Diasert: George Hayrabedian och Nenos Yousef

Välkomna på diasert (dialog & konsert) med moderatorn Nenos Yousef, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda och musikern George Hayrabedian Music, cello.

George kommer berätta om sin uppväxt i Aleppo och sitt liv som musiker. Vi ser fram emot ett intressant och spännande samtal kombinerat med stark och vacker musik.

George Hayrabedian är en erfaren cellist, sångare, musikpedagog och kompositör. Han verkar ofta inom orientalisk folkmusik såväl som världsmusik. George kom till Sverige 2003 från Syrien och han har spelat i många orkestrar och projekt.

Nenos Yousef är musiker och spelar oud. Han kommer från Irak och är verksamhetsutvecklare för orientalisk musik på Studieförbundet Bilda.

English version

Welcome to a diasert (dialogue and concert) with the moderator Nenos Yousef from Studieförbundet Bilda and the musician George Hayrabedian, cello. George will talk about his childhood growing up in Aleppo and his life as a musician. We look forward to an interesting and exciting conversation combined with strong and beautiful music.

George Hayrabedian is an experienced cellist, singer, music pedagogue and composer. He often performs oriental folk music as well as world music. In 2003 George came to Sweden from Syria and he has played in many orchestras and projects.

Nenos Yousef is a musician and plays the oud. He is from Iraq and is business developer for oriental music at Studieförbundet Bilda.