Diasert: Ralf Novak Rosengren och Marie Länne Persson

Visor, berättelser och hemligheter.

Ralf Novak-Rosengren – sångare och låtskrivare, traditionsbärare inom den resanderomska musiktraditionen – (Sång, gitarr)

Marie Länne Persson – folkmusiker och balladsångerska från Småland/Östergötland – (Sång, gitarr, harpa)

Visorna står i centrum när Ralf och Marie berättar om sitt samarbete med att undersöka och återupprätta samspelet mellan sina båda traditioner. Den nordiska folkmusiken och den svensk-romska resandemusiken har existerat sida vid sida sedan 1512, då resandefolket kom till vårt land.Från sina olika utgångspunkter söker Ralf och Marie efter visor, låtar, samband och traditionsbärare. De tar vara på resandefolkets musik, en kulturskatt som håller på attförsvinna, och ger den samtidigt sin rättmätiga plats i vår gemensamma folkliga musikhistoria.

Boken Romanifolkets Visor, (Bo Ejeby förlag) med Ralf och Marie som författare, är resultatet av deras projekt Resandemusiken på uppdrag av Svenskt visarkiv. Den kommer att finnas att köpa i samband med festivalen.

Se mer på Romanifolkets Visor

English version

Ralf Novak Rosengren – singer and songwriter, tradition bearer within the travelling romani music tradition – (Singing, guitar)

Marie Länne Persson – folk musician and ballad singer from Småland/Östergötland – (singing, guitar, harp)

The ballads are in the center of attention when Ralf and Marie tell about their collaboration in investigating and re-establishing the interplay between their both traditions. The nordic folk music and swedish-romani travelling music have existed side by side since 1512, when the traveling people came to our country. From their different starting points Ralf and Marie search for ballads, songs, connections and tradition bearers.

The book Romanifolkets visor (Bo Ejby förlag) with Ralf and Marie as writers, is the result of their project Resandemusiken as a mission from Svenskt Visarkiv. It will be available for purchase in connection to the festival.