Diasert: spelman Pelle Björnlert

Under denna diasert välkomnar vi människan och spelmannen Pelle Björnlert.

I samtalet får Pelle möta Mia Sandell (moderator) verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda.

Ni får uppleva ett samtal om livet som spelman och folkmusikens betydelse. Pelle kommer också inleda kvällens spel till dans.

Pelle Björnlert från Vråka i nordöstra Småland spelar företrädesvis musik som har sina rötter i den småländska och östgötska folkmusiktraditionen.Pelle har stort fokus på låtarnas ursprungliga funktion som bruks- och dansmusik och har under lång tid utvecklat sitt låtspel i nära kommunikation med dansen. Tidigt skapade han sig ett namn i kraft av ett personligt spelsätt med en smittande dansrytm och har länge varit en förebild för många spelmän från södra Sverige. Pelle säger: ”Min strävan är att spela en dansant, livfull och variationsrik musik”.

På senare år har Pelles börjat komponera egna låtar, de flesta i traditionell stil, men ibland med en lite annorlunda udd. På ”Folk & Världsmusikgalan” 2020, tilldelades han Stims pris som ”Årets kompositör”.

Pelle spelar vanlig fiol och även på en fiol med resonanssträngar; violino d’amore. Han är riksspelman och har dessutom erhållit Zornmärket i guld.

English version

During this diasert (combination of dialogue and concert) you will meet the person and musician Pelle Björnlert. The conversation will be between Pelle and Mia Sandell from Studieförbundet Bilda. They will talk about life as a folkmusician and the meaning of folk music. Pelle will also start the evening’s dance with his playing. Pelle Björnlert is from Vråka in the northeast of Småland and he plays music with roots in the tradition of Småland and Östergötland.

He has a focus on the songs’ original function as dance music and has developed a playing involving communication with the dance. Pelle plays on violin and violino d’amore, is a riksspelman and has received the Zornmärke in gold.