Workshops

I din festivalbiljett ingår en massa riktigt bra workshops på lördagen. Många av er som kommer är dansare eller musiker, och därför har vi knåpat ihop ett bra program för var och en.

Dansworkshop med Balladforum

Hålls på lördag kl 13:00 i Värmekyrkan

En sång, en saga, ett partytrick!

Vår dans ringlar till tidlösa, berättande ballader som vi sjunger tillsammans. Slaka Balladforum är gänget som träffas regelbundet och laborerar med såväl den rika balladtraditionen från Slaka utanför Linköping som med ballader från olika regioner och kulturer. Nu bjuder de in till balladernas grymma, ljuvliga värld där alla är välkomna.

English version

Dance workshop with Balladforum
One song, a fairytale, a party trick!

Our dance twirls to timeless, storytelling ballads that we sing together. Slaka Balladforum is a gang that meets regularly and laborates with both the rich ballad repertoar from Slaka, outside Linköping, and ballads from different regions and cultures. Now they invite you to the cruel and lovely world of ballads where everyone is welcome.

TOBO workshop – Dansa Polska

Dansa polska – för dig som är ovan – Vi börjar från början med grunderna i polska och med målet att du som nybörjare ska kunna vara med på dansgolven under kvällen.

Dansa polska – för dig som är van – Vi utgår från den kunskap du har och jobbar för att utveckla möjligheten till kommunikationen i paret och med musiken. 

Ami Dregelid är dansare och pedagog med stor lust att möta folk som vill lära sig att dansa eller utveckla sitt dansande.

Jeanette Evansson är spelman och pedagog som brinner för att spela till dans och att hitta mötet  i stunden mellan dansare och spelman.

De är bägge speciellt intresserade av att utforska samspelet mellan dansarna och mellan dansare och musiker för att genom det få till en avspänd, kraftfull och musikalisk dans.

Ami undervisar på Eric Sahlströminstitutet i Tobo, där hon är huvudlärare på folkdanskursen, på Kungl musikhögskolan i Stockholm, på Dans och Cirkushögskolan samt har kortare och längre kurser både i Sverige och i Norge. 

Jeanette spelar låtar från Gästrikland, framför allt i tradition efter Jernberg, låtar från Uppland och delar av Norge. Hon undervisar på Kulturskolan i Östhammars kommun samt på Eric Sahlströminstitutet i Tobo. Har tidigare bl a arbetat som dansspelman på Danshögskolan (nu DOCH) och kortare kurser på Malungs FHSK.

English version

Dance polska – for the inexperienced – We start from the beginning with the basics of polska and the goal is that you as a beginner should be able to join the dance later during the festival.

Dance polska – for the experienced – We proceed from the knowledge you have and strive to evolve the communication in the couple and with the music.

Ami Dregelid is a dancer and a teacher with great desire to meet people who want to learn to dance or evolve their dancing.

Jeanette Evansson is a musician and a teacher who is dedicated to playing music to dancing and finding the meeting in the moment between the dancer and the musician.

They are both especially interested in exploring the interaction between the dancers and between dancers and musicians to create a relaxed, powerful and musical dance.

Ami teaches at Eric Sahlströmsinstitutet in Tobo, where she is the head teacher on the folk dance course. She also teaches at the Royal College of Music in Stockholm, Dans och Cirkushögskolan and has had both longer and shorter courses both in Sweden and in Norway.

Jeanette plays tunes from Gästrikland, mainly in tradition after Jernberg, tunes from Uppland and parts of Norway. She teaches at Kulturskolan in the municipality of Östhammar and at Eric Sahlströmsinstitutet in Tobo. She has previously worked as dance musician at Dans och Cirkushögskolan and has held shorter classes at Malung’s folkhögskola.

Visstuga med Sofia Sandén

Hålls på lördag kl 14:30 i Crescendo

Vi vill uppmuntra vana och ovana, proffs och amatörer att dela en gemensam sångstund.

Sofia är en sångerska och folkmusiker från Leksand som efter studier vid Kungliga Musikhögskolan etablerat sig som en av den nya generationens folksångerskor. Hon har rönt stora framgångar med bland annat folkmusikgruppen Ranarim, flertalet skivinspelningar och turnéer i Japan, USA och Europa.

Sedan 2018 är hon anställd som sånglärare i folksång på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Sofia kan många fina sånger, men om du också har en sång att dela med alla så är det fritt att ta ton!

English version

We want to encourage those who are experienced as well as inexperienced, professionals and amateurs and together share a common moment of singing.

Sofia is a singer and folk musician from Leksand who after her studies at the Royal College of Music in Stockholm has established herself as one of the new generation’s folk singers. She has reached great success with among others the folk music group Ranarim, multiple recordings and tours in Japan, USA and Europe.

Since 2018 she is hired as song teacher in folk song at the Royal College of Music in Stockholm. Sofia knows many nice songs but if you have one on your mind feel free to share it.

Ful visstuga med Schön & Reuber

Hålls på lördag kl 22:30 i Crescendos små rum

Sjunger tillsammans med dig fula visor om det vackraste, vackra visor om det fulaste.

Kom om du vågar.

Rodnad ingår!

English version

Singing dirty songs about the beautiful and beautiful songs about the dirty. 

Come if you dare! Blushing included.

Östgötalåtar med Lisa Hellsten Reuber

Hålls på lördag kl 14:30 i Flygeln

Tryggt förankrad i den östgötska traditionen med nyfiken blick framåt, lär här ut låtar efter bröderna Hellström och Tuve Carlsson.

Levande tradition in i det nya millenniet.

English version

Confidently rooted in the tradition of Östergötland with a curious gaze forward. Teaching tunes from the Hellström brothers and Tuve Carlsson. 

Living tradition into the new millennium.

Spelworkshop med Stenmark & Månsson

Välkommen till en provapåworkshop med Gunnar Stenmark och Göran Månsson.

Göran Månsson spelar flöjt, pipor och blockflöjt och är rankad som en av de mest spännande och dynamiska flöjtspelarna på den svenska folkmusikscenen. Bland många projekt har han en flöjt designad av honom själv och Gunnar Stenmark kallad “Månmarkapipa”. Han har även en akademi som heter Folk Flute Academy Haverö. Detta och mycket annat visar hur viktig han är för blockflöjtsvärlden i norra Europa.

Gunnar Stenmark bor i Ås, en mil väster om Östersund i Jämtland. När folkmusikvågen svepte över Stockholm i mitten av 70-talet blev han förälskad i svensk folkmusik och började spela fiol. Under åren har intresset för olika länders och kulturers folkmusik gradvis ökat och han har blivit mer och mer fascinerad av olika sorters instrument.

Det kommer användas månmarkapipa/härjedalspipa i A. Tag gärna med din pipa om du har. Det kommer också att finnas ett begränsat antal lånepipor på plats.

English version

Göran Månsson plays flutes, pipes and recorders. Göran ranks as one of the most exciting and dynamic flute players on the Swedish folk music scene. Among a lot of projects he have a flute designed by himself ’Månmarka pipe’ also a academy for folk flutes ’Folk Flute Academy Haverö’. Maybe that shows how important he is for the flute players in the north of Europe.

Gunnar Stenmark lives in Ås, one Swedish mile west of Östersund in Jämtland. When the wave of folk music swept across Stockholm in the middle of the 70s he fell in love with Swedish folk music and started playing the violin. Over the years his interest for other countries and cultures folk music grew and he became more and more fascinated by different kinds of instruments. 

Månmarkapipa/härjedalspipa will be used. Bring your own pipe if you have one. If you don’t have one there will be a limited amount of pipes to borrow there.

Nätverksträff EPOS

Hålls på lördag kl 15:00 i Lilla Värmekyrkan

EPOS är ett nätverk som verkar för att öka jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och dans.

Är du musiker, dansare, arrangör och intresserad i jämställdhet och mångfald så är du mycket välkommen att delta i denna träff!