Funktionär

Som funktionär får du gå in gratis den dag du jobbar.  Passen på fredagen är 2 timmar och 15 minuter och passen på lördagen är 3 timmar. 

För att vara funktionär krävs att du är minst 16 år, och att du är nykter under passet/passen.

Vid frågor kontakta festivalfunktionar@folkmusik.nu

English version

Volunteer! Get a ticket to the festival!

Thanks to our wonderful volunteers, the festival can accept all these amazing artists, dancers and audience! Do you want to volunteer and be a fun, valuable function to this year’s festival?

More information about the different shifts and application coming later