Folk i FångenskapHur levde Karolinersoldaten som krigsfånge? Hur skapas en barnamörderska? Vad skiljer en statare från en slav? Vilka var fångarna på Sveriges olika fängelser? 

Följ med på en resa bakåt i tiden och upptäck hur Sveriges rättsväsende vuxit fram sedan 1600-talet till att vara dagens kriminalvård. Genom faktiska, dokumenterade livsöden framträder historien genom musiken. Tack vare skillingtryck, spelmansböcker och inspelningar lever känslorna av människorna i rättssystemet kvar långt efter deras död. 

Folk i fångenskap, av trion Kviga, är en musikteaterföreställning där ni får möta dessa människor och deras röster i berättande sång och spel. 

Kviga är en folkmusiktrio som utforskar udda och bortglömd musik. Med fokus på historisk Skandinavisk folkmusik gestaltar dem livsöden från förr. Med stämsång, instrumentalspel och lekfulla arrangemang framför dem känslofulla, berättande visor. Med sättningen sång, knäppinstrument, folkliga flöjter och bas för Kviga den historiska folkmusiken till nuet. 

Nina Grigorjeva- sång, folkliga flöjter
Ida Hellsten- sång, bas
Lovis Jacobsson- sång, fiol, gitarr mm. 

Skapat i samarbete och med material från Svenskt Visarkiv och Smålands musikarkiv.
Skapad med stöd från Kulturrådet.