Woodlands

Med fokus på tradition och nyskapande bildar de en unik plattform där skotsk och irländsk musik möts för att klinga ut i drömlika och svängiga arrangemang som inte lämnar någon oberörd.

Spelar på lördag i Hörsalen och Stage Skandia

Med sin bakgrund inom svensk folkmusik respektive klassisk musik och influenser av jazz och pop blir deras kompositioner ensamma i sitt slag. Deras repertoar och bredd inom den keltiska traditionen, samt andra genrer, skapar en häftig variation mellan vackra, lugna melodier och sånger till snabba och ösiga jigs och reels. Harpan, med sin stora klang och rytmiska driv, och fiolen, med svepande toner i ett variationsrikt spel, kompletterar och omfamnar varandra för att bilda en spännande och nyanserad musikalisk upplevelse.

Kristina Leesik och Justyna Krzyżanowska möttes under sina studier på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och fortsatte sedan sin musikaliska resa och samspel på the Royal Conservatoire of Scotland, där de fördjupade sig i skotsk folkmusik. Kristina har precis avslutat en tvåårig pedagogisk påbyggnad efter sin treåriga kandidatutbildning inom svensk folkmusik på Kungl. Musikhögskolan och Justyna tog förra året sin masterexamen i skotsk folkmusik på the Royal Conservatoire of Scotland efter en klassisk utbildning på Kungl. Musikhögskolan. Nu frilansar de båda som musiker och pedagoger.

English version

Duo Woodlands consists of violinist Kristina Leesik and harpist Justyna Krzyzanowska. With focus on tradition and innovation they create a space where Scottish and Irish music meet and turn into dreamlike and captivating arrangements. With their background in Swedish folk music and classical music respectively, and influences of jazz and pop their compositions remain one of a kind. Their repertoire and width within the Celtic tradition, and other genres, forms an intense variation between beautiful songs and sweeping melodies, to expressive performances of jigs and reels. The harp, with its broad sound and rhythmic drive, and the fiddle, with sweeping tones full of variationscomplete and enrich each other to form an exciting and nuanced musical experience.

Kristina Leesik and Justyna Krzyzanowska met during their studies at the Royal College of Music in Stockholm and continued their musical journey some years later at the Royal Conservatoire of Scotland, where they both deepened their knowledge of the Scottish Folk Music Tradition. Kristina has just finished her two year teaching degree after her three year Bachelor education in Swedish Folk Music at the Royal College of Music in Stockholm and Justyna finished her Master’s Degree in Scottish Traditional Music at the Royal Conservatoire of Scotland last year after a classical music Bachelor’s Degree at the Royal College of Music in Stockholm. Now they’re both working as freelance musicians and teachers.