Vanja Modigh

Trions vision är att ta vara på varje rösts unika klang och karaktär.

Spelar på fredag i Hörsalen och Crescendo

Vokaltrion Vanja Modigh bildades i samband med medlemmarnas studier i svensk folksång vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Under studietiden kom de i kontakt med gamla inspelningar av folklig sång från bland annat USA och Georgien. Tagna av sångernas skörhet och kraft samt med en fascination inför de inspelade rösternas olika klangfärger föddes idén om att låta material och sångstil berikas av olika traditioner. Detta blev startskottet för trion Vanja Modigh. 

Planer smiddes under takåsarna i Stockholms Gamla stan och trion började att tillaga sin vokala sånggryta som de kallade den. Efter åtskilliga timmar av experimenterande, lekande och studerande hade trion utvecklat sin unika klang. 

Vad skulle de nu kalla sig? Många var förslagen, men en ruggig novemberkväll, bland tända ljus och urdruckna tekoppar föddes idén om ett alias, att den röst som blir till när deras röster kommer samman är en ny röst, denna röst är Vanja. Vanja är ett anagram av sångerskornas förnamn och Modigh är ett ledord för vad de vill vara när de sjunger och väljer sin repertoar. När de sjunger tillsammans är de Vanja Modigh.

Trions vision är att ta vara på varje rösts unika klang och karaktär, att låta varje sång få sitt eget uttryck och klangfärg genom ett utforskande av röstens potential och möjligheter. Det finns inga gränser för vilka sånger och traditioner som trion kan ta sig an i framtiden. 

English version

The vision of the trio is to make the most of the unique sound and character of each voice.

Will play on Friday in Hörsalen and Crescendo.

The vocal trio Vanja Modigh was formed in connection with the members’ studies at the Royal College of Music in Stockholm. During the study time they came in contact with old recordings of folk songs from the USA and Georgia among others. Moved by the fragility and power of the songs and a fascination with the recorded voices’ different sounds, the idea of letting material and style of song be enriched by different traditions was born. This was the beginning of the trio Vanja Modigh. 

Plans were being made under the roofs of Stockholms Old Town and the trio began to cook their stew of songs as they called it. After several hours of experimenting, playing and studying, the trio had developed their own unique sound. 

Now what should they call themselves? The suggestions were many but one raw November night an idea about an alias was born. The voice of their three voices merged together is Vanja. Vanja is an anagram of the singers’ first names and Modigh (brave) is what they strive to be when they sing and choose repertoire.