Trio Rop

Trio Rop bildades på Skurups folkhögskola 2016.

Idén kom ur en strävan efter att hitta en självklar plats för sången i det sammanhanget och en vilja att musicera jämställt. Till en början jobbade trion med traditionella folkvisor. Men efter en växande saknad efter texter som behandlar ämnen de själva kan relatera till och spegla sig i började de skriva egen musik. Trion strävar efter att behålla en fot i den traditionella folkliga sångens värld och samtidigt införa samtida och allmänmänskliga ämnen i den ständigt föränderliga folkliga traditionen. 

Våren 2019 släpptes deras första EP Hon kisar mot mig och under 2020 släpptes singlarna Snö och Simma aldrig ensam med tillhörande musikvideo.