Jonas Jansson

Ticstrafik, Folkmusik och Gitarrtragik är ett musikaliskt självporträtt med en berättelse om att växa upp med tics, Tourettes Syndrom, att bli mobbad och senare i livet hitta sin egen väg genom ljus och mörker med hjälp av musik.

Spelar på lördag i Crescendo och Arbetets museum

English version

Ticstraffic, folkmusic and guitar tragic is a musical self portrait with a story about growing up with tics, Tourettes Syndrome, being bullied and later in finding his own way through light and darkness with music.