Westerström/Gardner

Spelar på fredag i Hörsalen och Stage Skandia

Westerström/Gardner är en stockholmsbaserad duo och består av Erland Westerström (munspel) och Björn Gardner (sång och gitarr).

De spelar en blandning av folkmusik från Skandinavien och de brittiska öarna, blues, singer songwriter-kanon och eget material.

English version

Westerström/Gardner is a group based in Stockholm consisting of Erland Westerström (harmonica) and Björn Gardner (vocals and guitar)

They play a mix of folk music from Scandinavia and the British Islands, blues, songwriter-kanon and own material.