Irmelin

Med passion, innerlighet och tätt samstämda röster framför Irmelin sina sånger där en mångfald av känslouttryck och improvisation ger liv till såväl traditionell folkmusik som nykomponerad.

Spelar på lördag i Hörsalen och Crescendo

De tre rösterna sträcker sig från den vassaste kulningston till den sprödaste fras. Med rötter i den nordiska folkmusiktraditionen har trion genom åren nyfiket och experimentellt utvecklat ett alldeles eget sound. Gruppens medlemmar är alla utbildade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och är välrenommerade yrkesverksamma sångerskor.

Irmelin har turnerat i Europa, Asien och Nordamerika samt medverkat i TV, radio och teaterföreställningar. Irmelin har gett ut fyra album; Kärligheten (2006), Gyldene Freden (2008), North Sea Stories (2012) och Swedish Folk Songs (2016).

I mars 2020 släpptes det femte albumet Upp.

Irmelin är:

  • Maria Misgeld – röst
  • Katarina Söderlund – röst
  • Eva Rune – röst

English version

With passion, sincerity and tightly tuned voices, Irmelin performs their songs with expression and improvisation, giving life to both traditional folk music and newly composed music. 

The three voices stretch from the sharpest herd call to the most tender frase. With roots in the nordic folk music tradition the trio has curiously and experimentally developed their own sound through the years. The group is educated at the Royal College of Music in Stockholm and are reputable professional singers. 

Irmelin consists of

Maria Misgeld – voice

Katarina Söderlund – voice

Eva Rune – voice