Lekarerätten

Lekarerätten rör sig runt i den nordiska folkmusiktraditionen och låter den blandas med jazz, pop och rock.

Bandet kännetecknas av Olof Kennemarks innerliga fiolspel sprunget ur sin uppväxt med västgötatradition som han delar tillsammans med pianisten Oskar Lindström som även låter sin jazzbakgrund starkt färga arrangemangen. Mårten Hillboms innovativa approach till nordiskt slagverk rör sig mellan både ackompanjemang och melodispel och Albin Brobergs cittern får fylla både bas, stämm- och melodifunktion. Tillsammans skapar de en dansant och lekfull energi i rummet som gör det svårt för publiken att sitta still.

Namnet Lekarerätten syftar på ”lekaren” som nämns i äldre Västgötalagen från 1200-talet, lekaren- eller spelmannen stod längst ner på samhällsskalan men lyckades alltid hålla sig i händelsernas centrum.

De senaste åren har Lekarerätten besökt Estland, Danmark, Tyskland, Tjeckien och Belgien för turnéer och festivalspelningar så som Hiiu Folk, Viljandi Folk Music Festival, Copenhagen Jazz Festival och inte minst Linköpings Folkmusikfestival 2015! Fem år senare på dagen kommer nu Lekarerätten tillbaka för att att sitt jubileumsfirande med material från den kommande skivan! 

English version

Lekarerätten moves around the nordic folk music tradition mixed with influences from jazz, pop and rock.

The band is characterized by Olof Kennemark’s heartfelt playing of the violin, sprung from his childhood in Västergötland. Also from Västergötland, the pianist Oskar Lindström, who lets his background in jazz colour the arrangements. Mårten Hillbom’s innovative approach to northern percussion moves between accompaniment and melody, and Albin Broberg’s cittern fills the function of bass, melody and harmony. Together they create a dancing and playful energy in the room making it hard for the audience  to sit still.