Kläppsjöns klagan

Nordatlantiskt kryddat med svenskt!

Spelar på lördag i Hörsalen och Crescendo

Umeåbaserade bandet Kläppsjöns klagan spelar nyskriven och traditionell musik som plockas upp lite varstans i folkmusikens myllrande mångfald. Ofta och gärna testas nya sätt att närma sig välbekanta låtar likväl som gamla sätt att spela nya låtar.

Under fjolårets turné på Färöarna fick nya favoriter från den nordatlantiska övärlden sin givna plats på repertoaren. Oavsett ursprung är detta musik som lämpar sig på såväl festivalscener, dansbanor som stranden av Kläppsjön en ljus midsommarnatt.

Bandnamnet? Det finns en förklaring…

  • Agneta Högstadius – tvärflöjt 
  • Anna Nordesjö – fiol
  • Maria Olsson – kontrabas
  • Olof Wikström – gitarr och dragspel

English version

North Atlantic with a hint of Swedish!

Will play on Saturday in Hörsalen and Crescendo.

The Umeå based band Kläppsjöns klagan play both newly written and traditional music picked up here and there in the vast diversity of folk music. They often experiment with playing old songs in new ways and new songs in traditional ways.

During last year’s tour in the Faroe Islands they added new favourites from the North Atlantic islands to their repertoire. Nomatter the origin of the music it is fit for festival scenes, dance floors just as well as the beach of Kläppsjön one bright Midsummers Night. 

The band name? There is an explanation…. 

Agneta Högstadius – flute

Anna Nordesjö – violin

Maria Olsson – double bass

Olof Wikström – guitar and accordion