Brugd

BRUGD är en trio som spelar folkmusik med målet att nå ut till alla sorters lyssnare. Med sättningen saxofon, sång och elbas som grund blandar musikerna akustiska och elektroniska element och låter starka melodier, ljudlandskap och texter stå i fokus. Musiken handlar om ämnen som existens, kärlek, sorg, vrede och lycka och består av egna kompositioner och tolkningar av gamla melodier och texter.

Isabella Lissars – Röst, Flöjter

Mika Grinell – Femsträngad elbas, FX, Sång

Stina Huldén – Saxofoner, Sång