Lunnefolk

Lunnevads folkhögskolas folkmusikinriktning är nu inne på sitt 9:e läsår. Eleverna kommer ifrån hela landet för att fördjupa sig i solo- och ensemblespel under ett eller två år. Kom och dansa till ung fräsch folkmusik med rötterna i den skandinaviska låttraditionen.

Spelar på lördag kl 21:00 i Crescendo

English version

Lunnevad’s folkhögskola is now on its 9th academic year.

The students come from all over the country to dive into the world of folk music in solo- and ensemble playing for one or two years. Come and dance to young and fresh folk music with roots in the scandinavian tradition.