Lunnefolk

Lunnevads folkhögskolas folkmusikinriktning är nu inne på sitt 9:e läsår. Eleverna kommer ifrån hela landet för att fördjupa sig i solo- och ensemblespel under ett eller två år.

Spelar på lördag kl 21:00 i Crescendo

Kom och dansa till ung fräsch folkmusik med rötterna i den skandinaviska låttraditionen.

English version

Lunnevad’s folkhögskola is now on its 9th academic year.

The students come from all over the country to dive into the world of folk music in solo- and ensemble playing for one or two years. Come and dance to young and fresh folk music with roots in the scandinavian tradition.