Keltiska Duon

”Keltiska Duon är en Göteborgsbaserad grupp vars repertoar är hämtad från den rika keltiska folkmusiktraditionen i Irland och Skottland. Musik från England är också med på ett hörn. Repertoaren består av såväl eldiga jigs och reels som lyriskt melankoliska melodier och sånger.

I repertoaren ingår även tidig musik från Skottland och Irland – främst från 1600-talet och framåt – framförd i folkmusikalisk tappning. Utöver ”renodlad” traditionell folkmusik lyfter Keltiska Duon även fram musik av kompositörer som exempelvis Turlough O’Carolan (1670-1738), vars musik av eftervärlden brukar kategoriseras som folkmusik men som i själva verket influerades av såväl deras egen samtids klassiska musik som äldre keltisk musiktradition. Keltiska Duons arrangemang är lekfulla och fantasirika med stor betoning på improvisation, men alltid med stor respekt för musikens rötter och ursprung.

Medlemmarna Emil Pernblad och Jonas Liljeström har varit aktiva i Göteborgs musikliv sedan närmare trettio år tillbaka. Bägge två är musikaliska mångsysslare med ett stort antal olika stilar och traditioner i sina repertoarer, och med Keltiska Duon återgår de till den musik som först förde dem samman i början på 90-talet.

Mer information om Keltiska Duon finns här:

https://www.liljansmusik.com/sv-SE/grupper/keltiska-duon-37226265″