Vinner åter

– ett musikaliskt koncept med moraliska funderingar. Ida Hellsten är trött på hejdlös konsumtion, könsnormer och mainstreaming.

Spelar på lördag kl 21:30 i Lilla Värmekyrkan

Med dessa frustrationer i sinne har hon rotat i den svenska musikskatten och funnit att andra i historien tänkt samma som hon.

Kom och lyssna på arga kvinnor från landsbygden, 1800-talets motsvarighet till tinder, konsumtionsrädsla som likagärna kan appliceras på dagens värdeläggande i värdelösa prylar, och mycket mer.

Musiken framförs med röst och looppedal, nytt sound på gamla grejer, som kan få gamla visdomar att höras i en samtid då de behövs som mest.

English version

Vinner åter – a musical concept with moral reflections. Ida Hellsten is tired of rampant consumption, gender norms and mainstreaming. With these frustrations in mind she has searched the Swedish music treasure and found others in history with like-minded thoughts.

Come and listen to angry women from the countryside, the 1800s equivalence to tinder, fear of consumption that might as well could be applied to today’s value in useless stuff, and much more.

The music is performed with voice and loop-pedal, new sound on old things that can make old wisdoms heard in a time where they are needed the most.