Soroor Notash

EPOS presenterar:
MUSIC ON THE MOVE.

En berättarkonsert på temat musik i rörelse över landsgränser. I tre olika konserter förmedlar tre olika artister i ord och musik varsin berättelse där den röda tråden är musikens märkliga förmåga att färdas över land och vatten och under resan anta nya former och skepnader.

Spelar på lördag kl 19:00 i Lilla Värmekyrkan

Soroor Notash, sångerska, musiker och kompositör uppvuxen i Iran och bosatt i Stockholm, spelar klassisk persisk musik och folkmusik från Iran.

Soroor bygger sin musik på radif, Irans klassiska musikrepertoar, men tar även inspiration från folkmusik. Soroor kommer med de persiska lutorna tar och setar och sin sång bland annat framföra egna tonsättningar av gammal och ny persisk poesi.

English version

Soroor Notash: singer, musician and composer raised in Iran and currently living in Stockholm. She plays classical Persian music and folk music from Iran.

Soroor bases her music on radif, Iran’s classical music repertoar, and is also inspired by folk music. She will perform own compositions of old and new Persian poetry on the Persian lutes Tar and Setar.