Midgren|Skrobe|Quartey

Med fiol, slagverk och gitarr skapar trion en mix av sväng och intimitet, lek och allvar. Musik för dig som vill dansa, lyssna, skratta, gråta, njuta, blunda, virvla.

Spelar på lördag kl 20:00 i Flygeln

Tina Quartey är närmast en levande legend, startade sin karriär i Filarfolket och sedan Groupa under 80- och 90-talet och har sedan dess bidragit med sitt sväng och sin breda palett av ljud och klanger till en lång rad band och projekt inom både folkmusik och andra genrer.

Sven Midgren växte upp med just Filarfolket i hörlurarna och samtidigt omgiven av spelmän som matade på med traditionella skånelåtar på fioler. Han har sedan dess gjort sig känd som en av sin generations flitigaste dansspelmän, djupt förankrad i den sydsvenska traditionen, men med en stor bredd på sin repertoar. I hans spel paras driv och lekfullhet med innerlighet och dynamik.

Allan Skrobe har rört sig i hela världen, såväl bildligt som bokstavligt, men återvänder ständigt hem till den svenska folkmusiken. Han manövrerar ledigt mellan lyriskt melodispel, harmonisk uppbackning och rytmiskt pådrivande komp, ständigt med samma värme och spelglädje.

English version

With the violin, percussion and guitar this trio creates a mix of groove, intimacy, frivolity and solemnity. Music for those who like to dance, listen, laugh, cry, enjoy, swirl. 

  • Tina Quartey: close to a living legend, started her career in FIlarfolket and then Groupa in the 80s and 90s. Thereafter she has contributed, with her groove and broad palette of sound to a long list of groups and projects in folkmusic and other genres. 
  • Sven Midgren grew up with Filarfolket in the headphones and was at the same time surrounded by folk musicians who fed him with the violins traditional tunes from Skåne. Since then he is celebrated as one of his generation most sedulous dance folkmusicians with roots in the south Swedish tradition. His repertoar is broad, his playing as well with passion, playfullness and dynamics. 
  • Allan Skrobe has travelled the world, both figuratively and literally, but always returns home to the Swedish folk music. He shifts freely between lyrical melodies, harmonical back ups and rhythmical accompaniment. Always with a sense of warmth and joy.