Kantorns kapell

Orgeln som är en så kallad reseorgel har en central roll i “Kantorns Kapell” tillsammans med fioler och cello. Orkestern spelar gärna dansmusik som till stora delar har lokal anknytning till Småland och Öland.

Spelar på fredag kl 18:30 i Crescendo

De har också arbetat fram ett program där de spelar och berättar om den äldre svenska folkmusiken. Programmet kallas “Barockt i folkton”.

Den musik de spelar kommer i de flesta fall från gamla handskrivna småländska spelmansböcker så långt tillbaka som från 1600 – 1700-talet. Repertoaren då dominerades av pollonesser (polskor), menuetter, kontradanser och kadriljer i den galanta stilen.

Kantorns Kapell består av Heléne Ingvarsdotter folkmusiker och riksspelman på fiol, Björn Erlandsson kyrkomusiker, Magnus Lundberg folkmusiker på fiol och Ove Lindqvist folkmusiker på cello.

English version

The organ called “reseorgel” has a central roll in Kantorns kapell, together with violins and cello. The orchestra gladly plays music with connection to Småland and Öland.

They have worked out a program called “Barockt i folkton”, where they play and tell about the old, swedish folk music. That music is mostly from old handwritten notebooks from Småland dated to around the 17-18th century. The repertoar is dominated by polloness, menuets, contra dances and quadrilles in galant style.

Kantorns kapell consists of:

  • Heléne Ingvarsdotter – riksspelman on violin
  • Björn Erlandsson – church musician
  • Magnus Lundberg – folk musician on violin
  • Ove Lindqvist – folk musician on cello