Folkmusikens Queen B

Folkmusikens Queen B – en exposé i kärlekssorg, en hyllning till moderskapet, en fanfar för hemlängtan.

Spelar på lördag kl 16:00 i Hörsalen

Brita Björs ikläder sig rollen som Folkmusikens Queen B i denna egensinniga soloföreställning. Hon tolkar världsartisten Beyoncé fast via folkmusik, folkdräkt, folkdans och allmogekultur. Gamla folkvisor i moderna arrangemang som speglar Beyoncés tematik, danssteg som flörtar med både folkdans och Beyoncé-koreografi i en kostym inspirerat av folkdräkt som för tankarna till en Beyoncé-kollektion – en maxad allmogeshow för samtiden.

English version

Folk music’s Queen B – an exposé of love, sorrow, a celebration of motherhood, a fanfare for homesickness.

Brita Björs takes on the part as Folk music’s Queen B in this wayward solo performance. She interprets the world artist Beyonce through folk music, folk costume, folk dance and folk culture. Old folk songs in modern arrangements reflecting Beyoncé’s theme, dance moves flirting with both folk dance and Beyonce choreography. All of this in a suit inspired by folk costume which brings the thoughts to a Beyoncé collection – a maxed folkshow in our time.