Anne Kalmering & Christer Langborn

EPOS presenterar:
MUSIC ON THE MOVE.

En berättarkonsert på temat musik i rörelse över landsgränser. I tre olika konserter förmedlar tre olika artister i ord och musik varsin berättelse där den röda tråden är musikens märkliga förmåga att färdas över land och vatten och under resan anta nya former och skepnader.

Spelar på lördag kl 19:00 i Lilla Värmekyrkan

Anne Kalmering, sångerska och skådespelerska från en rysk-judisk familj med judiska folksånger från ahkenazisk- och sefardisk tradition som specialitet, och Christer Langborn, gitarrist, basist och mångårig medlem i Hans Caldaras Roma hot band ger oss östeuropeisk festmusik, berättande jiddischånger, sånger skrivna under Förintelsen och sånger på ladino med berättande i fokus.

English version

A storytelling concert on the theme music in movement across borders. In three different concerts three different artists each provide a story with music and words. The red thread is music’s peculiar ability to travel across land and water and take on new appearances along the ride.

Anna Kalmering: Singer and actress from a Russian-Jewish family with jewish folk songs from the ashkenazi and sephardi tradition as speciality.

Christer Langborn: guitarist, bass player and longstanding member of Hans Caldaras & Roma Hot Band gives us Eastern European party music, narrative Yiddish songs written during the holocaust and songs in Ladino with focus on the narrative.